Gabriela Calábková

paleontoložka, pracovnice Moravského zemského muzea