Kontakty

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
Porta coeli 1001 / 666 02 Předklášteří
Mgr. Martina Krajíčková
odpovědná redaktorka
Mgr. Jiří David, Ph.D.
distribuce, výměny, web