O Sborníku

Sborník Muzea Brněnska publikuje studie a články z oboru humanitních, společenských a přírodních věd vztahující se tematicky k městu Brnu a k regionu jižní Moravy, zejména pak k území okresu Brno-venkov. Přijímány jsou rovněž příspěvky reflektující aktuální muzeologická témata nebo články týkající se činnosti Muzea Brněnska a sbírek jeho poboček, dále recenze výstav a odborné literatury, zejména regionální. Vychází jednou ročně.

Stručná historie

Sborník vydává Muzeum Brněnska, paměťová instituce sdružující šest poboček – Muzeum v Ivančicích, Podhorácké muzeum se sídlem v Předklášteří, Muzeum ve Šlapanicích, Památník Mohyla míru,  Památník písemnictví na Moravě sídlící v areálu benediktinského kláštera v Rajhradě a Vilu Löw-Beer na Drobného ulici v Brně.

Sborník začal vycházet v roce 1999 zprvu především jako reflexe odborné práce a dění v pobočkách tehdejšího Okresního muzea Brno-venkov. Postupně se, také díky zapojení externích autorů, začal profilovat jako platforma k prezentaci rozmanitých odborných textů, které spojovalo teritoriální vymezení okresu Brno-venkov, sběrné oblasti poboček muzea.

S výjimkou roku 2001 vyšel sborník od roku 1999 každý rok, přičemž dva z dosud vydaných ročníků byly monotematické: Sborník 2005 vyšel jako rozsáhlá publikace Napoleonské války a historická paměť, což byl také název stejnojmenné konference spolupořádané muzeem v roce 100. výročí bitvy u Slavkova. V roce 2009 pak sborník přinesl příspěvky z konference věnované moravské historiografii, která proběhla v roce 2008 v rajhradském benediktinském klášteře, sídle Památníku písemnictví na Moravě.

Od roku 2016 dohlíží na vydání sborníku redakční rada. Od roku 2017 začaly být příspěvky členěny do rubrik Studie, Materiály, Recenze a Zprávy, příspěvky v části Studie a Materiály procházejí recenzním řízením (peer review). Publikace ve Sborníku odpovídá vědeckému výstupu v kategorii Jost, tedy recenzovaný odborný článek, který není zařazen do žádné databáze.

Více informací o struktuře sborníku a podmínkách publikování najdete v sekci Pro autory

Muzeum Brněnska - pobočky