Pravidla přijetí článku

Sborník publikuje studie a články z oboru humanitních, společenských a přírodních věd vztahující se tematicky k městu Brnu a k regionu jižní Moravy, zejména pak k území okresu Brno-venkov. Přijímány jsou rovněž příspěvky reflektující aktuální muzeologická témata nebo články vztahující se k činnosti Muzea Brněnska a k jeho sbírkám, dále recenze výstav a odborné literatury, zejména regionální. Příspěvky nejsou honorovány.

Přijímány jsou pouze dosud nepublikované texty prezentující výsledky původního výzkumu, jehož obsah nebyl zveřejněn v jiné odborné periodické či neperiodické publikaci.

Prvním předpokladem zařazení zaslaných příspěvků do sborníku je kladné vyjádření redakční rady. Poté jsou příspěvky zaslané pro recenzovanou část (tj. oddíly Studie a Materiály) postoupeny do recenzního řízení.

Recenzní řízení zahrnuje posouzení dvěma nezávislými recenzenty a zohledňuje především odborný přínos a původnost textu, dále také jeho přehlednost a jazykovou úroveň. Recenzní řízení je oboustranně anonymní.

Příspěvky jsou uveřejňovány také s ohledem na naplněnost konkrétního čísla sborníku.

Památník písemnictví na Moravě