Redakce a redakční rada

Redakční rada:

prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. (předseda)

Mgr. Vladimír Březina, Ph.D.

Mgr. Jiří David, Ph.D.

Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.

Mgr. Petra Pichlová

Mgr. Marta Sedláková

Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D.

Ing. Petr Svoboda

PhDr. Josef Zacpal

 

Redakce:

Mgr. Martina Krajíčková