Benediktini: barokní nástěnná malba v českých zemích

Mádl, Martin - Heisslerová, Radka - Šeferisová-Loudová, Michaela - Vácha, Štěpán: Benediktini: barokní nástěnná malba v českých zemích. Praha: Academia, 2016.

Rozsah
s. 173 - 174