Francouzská invaze v roce 1809 a polní ležení v Podolí v dobových dokumentech

Rozsah
s. 138 - 151
Ležení francouzského vojska zakreslené do katastrálního plánu Podolí 1826

Ležení francouzského vojska zakreslené do katastrálního plánu obce Podolí (Kritschen) z roku 1826 (archiv autora)