"I nezbývá mi než jíž do zahrad milovat stromy a trávu." Malířská tvorba Zdenky Ranné (1919 - 1990)

Malířka Zdenka Ranná je nepříliš známou osobností českého umění 20. století. Zásadní část tvorby této výrazně nadané autorky, které nebylo umožněno umění studovat a věnovat se mu profesionálně, spadá do let jejího mládí. Zdenka Ranná ve svých malbách a akvarelech zachycovala krajinu v okolí rodných Vohančic na Tišnovsku, jednoduchá zátiší a věnovala se také portrétu. S akvarelovou technikou, která byla její doménou, pracovala originálním způsobem, využívala sytou barevnost a autorské postupy vymývání a stírání barvy. Později, po sňatku s malířem a grafikem Emanuelem Ranným st., žila a tvořila ve Štěpánovicích.  V tomto období už nemalovala tak intenzivně, ale výtvarné vyjádření vlastních pocitů a hlavně silného vztahu k přírodě, pro ni bylo stále vnitřní nutností. Poznání tvorby Zdenky Ranné je důležité také z hlediska pozdějšího vlivu na tvorbu jejího syna Michala Ranného (1946–1981). Příspěvek se snaží shrnout fakta o životě a díle malířky, přičemž vychází hlavně z dochovaných rodinných písemností a vzpomínek pamětníků.

Rozsah
s. 85 - 98
Zdenka Ranná Vohančický kopec

Vohančický kopec, 1939–1941, akvarel na papíru. (Podhorácké muzeum v Předklášteří, foto: Hana Fadingerová)