Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad - katalog k výstavě

Bolom-Kotari, Martina (ed.): Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad - katalog k výstavě. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019.

Rozsah
s. 172 - 173