Kresleno slovy. Mikrografické portréty ze sbírek ivančického muzea v kontextu výtvarných prostředků

Carmen figuratum, kaligramy (ideogramy), mikrografie, kaligrafie nebo experimentální typografie. Ve všech těchto případech jde o obrazová díla, která jsou tvořena textem různorodého charakteru. Tato slova či věty jsou vepsány do určitého tvaru nebo obrazec samy vykreslují namísto linií nebo ploch. Mikrografické obrazy zpočátku vytvářené za pomoci perokresby se následně významně rozšířily díky rozvoji grafické tvorby, ve všech případech je však užito miniaturního písma, které z dálky splývá v onen obrazec a v některých případech jej lze obtížně číst i zblízka bez pomoci lupy. Ve sbírkách Muzea v Ivančicích se nachází dva mikrografické portréty, které prozatím stály stranou badatelské pozornosti. Přiblíží je následující studie.

Klíčová slova
Rozsah
s. 151–164
Mikrografie

Franz Josef I. in Wort und Bild, 1914–1916, tisk, detail (Muzeum v Ivančicích)