Město Brno od merkantilismu k průmyslové revoluci

Město Brno prožilo ve dvou stoletích po třicetileté válce období velkého rozmachu. Úspěšná obrana města proti Švédům zajistila Brňanům řadu privilegií, udělených císařem Ferdinandem III. Ta se stala odrazovým můstkem do nejbližší budoucnosti. Ve městě vzniklo činorodé podnikatelské prostředí provázené myšlenkami směřujícími k výrazným hospodářským inovacím. Ty provázely Brno od merkantilistických úvah v 17. století až do průmyslové revoluce 18. a 19. století. Město se proměnilo ve významné centrum textilní výroby, hlavně vlnařské, k níž se postupně přidávala další výrobní odvětví. To vše vrcholilo během 19. století. Mezitím, počínaje revolucí 1848, zasáhly město česko-německé národnostní spory, které ukončily vzájemný soulad ve městě a staly se překážkou jinak bouřlivého ekonomického rozvoje.

Rozsah
s. 39 - 49
viadukt Brno 1839

Pohled na Brno v roce 1839 (reprodukováno z publikace Die hundertjährige Geschichte der Ersten Brünner Maschinen-Fabriks-Gesellschaft in Brünn von 1821 bis 1921. Leipzig 1921)