Pravěké a středověké osídlení na katastrech obcí Podolí a Velatice

Archeologická minulost obcí Podolí a Velatice je nesmírně bohatá. Každá z obcí se stala eponymní lokalitou pro jednu archeologickou kulturu z mladší a pozdní doby bronzové. Obě nalezneme v jednom z historicky nejdynamičtěji se vyvíjejících regionů a na jejich území byly objeveny desítky archeologických lokalit. Tento článek si klade za cíl souhrnně představit dosavadní poznatky o vývoji pravěkého a středověkého osídlení na katastrech obou obcí. Jedná se o v pořadí čtvrtý článek, věnující se tématu sídelní struktury a navazuje na předchozí články, které vyšly ve Sborníku Muzea Brněnska v letech 2020, 2021 a 2022.

Klíčová slova
Rozsah
s. 105–136