Radnice a další stavby architekta Vladimíra Fischera v Tišnově. Spolupráce s malířem Janem Koehlerem

Příspěvek je věnován raným stavbám brněnského architekta Vladimíra Fischera (1870–1947) v městě Tišnově. Předmětem analýzy jsou jeho tři pozdně historicistní stavby z prvního decennia 20. století: Obecná a měšťanská škola dívčí (čp. 312) na Riegrově ul., radnice (čp. 111) a Kontribučenská záložna s hotelem a restaurací (nyní hotel Květnice, čp. 120) na nám. Míru. Každá z těchto staveb má poněkud odlišný stylový koncept a k vyjádření jejich poslání napomáhá sochařství a malířství. Poměrně strohá dívčí škola stylově náleží do klasicizujícího neobaroka a stojí na počátku řady Fischerových školních budov v Nové Říši, Jimramově či Veverské Bítýšce. Pro radnici byl určující vliv české neorenesance, ale neogotické motivy v interiérech mohou odkazovat i na vídeňskou radnici architekta Friedricha von Schmidta. Důležitý podíl Jana Koehlera jako autora sgrafitové výzdoby fasád zároveň ukazuje na aspiraci specificky moravského stylu vyznačujícího se rustikalizací, folklorismem a zájmem o historii místa. U hotelu Květnice převážilo neobarokně-secesní pojetí inspirované dílem Friedricha Ohmanna, zvláště jeho hotelem Central v Praze.

Rozsah
s. 41 - 62
Jano Koehler: Alegorie hornictví, tišnovská radnice (Podhorácké muzeum)

Jano Koehler: Alegorie Hornictví, návrh pro barevné sgrafito na tišnovské radnici, kresba uhlem z roku 1906 (Podhorácké muzeum, foto: J. Krejčí)