Rekonstrukce lidového oděvu na Tišnovsku

Po změně politické a společenské situace v roce 1989 začal nový pozitivní proces také na Tišnovsku, kdy obce, městysy i samo město Tišnov začaly obnovovat zaniklé tradice, aktivity a slavnosti. Podhorácké muzeum v reakci na jejich žádosti mohlo ze svého sbírkového materiálu, literatury a fotodokumentace vytěžit základ pro rekonstrukce místního tanečního lidového oděvu. Ten postupně v regionu vlivem různých okolností zanikl ve 2. polovině 19. století. V následujícím období zde po dlouhou dobu zaznamenáváme užívání lidového oděvu z jiných částí země. Současná podoba tanečních krojů vznikla schematickým průnikem možností muzea, vzpomínek pamětníků z terénu a předchozích pokusů o obnovení krojů pro soubory. Noví příznivci lidové kultury v systematické spolupráci s muzeem na základy tvořivě navazují a rozvíjejí je ve vhodných formách. V celé řadě lokalit se podařilo docílit dobrých výsledků.

Rozsah
s. 131 - 142
lidový oděv, Tišnovsko

Taneční soubor v Deblíně, 50. léta 20. století (soukromá sbírka)