Renesanční zvony Šimona Vosy v Ostrovačicích

Ve farním kostele sv. Jana Křtitele a sv. Václava v Ostrovačicích se dochoval unikátní soubor tří zvonů pozdně renesančního velkomeziříčského konváře Šimona Vosy (dílem doloženého v letech 1589–1601). Zvony z let 1593, 1599 a 1601 dokládají činnost nejmladšího z početné skupiny velkomeziříčských konvářů. Česky psané nápisové legendy představují v protestantském prostředí Velkého Meziříčí oblíbené biblické citace či zmínku o kostele v Ostrovačicích, pro který byly zvony určeny. Rajhradské benediktiny, kteří farnost spravovali, připomíná vyobrazení ostrve pocházející ze znaku kláštera či otisk pečeti. Reliéf Malé Kalvárie použitý na největším zvonu je poprvé doložen na zvonu z roku 1501 v Hustopečích od Jeronýma Haubice. Zvony v Ostrovačicích dokládají ovlivnění díla Šimona Vosy Jiřím Gleixnerem a jeho synem Lukášem, kteří působili v Jihlavě. Vosa od nich převzal ornamentální vlys s motivem palmety či vyobrazení sv. Jana použité na každém ze zvonů. Gleixnerové Vosu inspirovali zřejmě také k uplatnění otisků plaket Petra Flötnera s motivem dětských múz.

Rozsah
s. 31–41
reliéf Malé Kalvárie

Reliéf Malé Kalvárie s autorskou signaturou na zvonu z roku 1601 v Ostrovačicích (foto František John)