Slepí svědkové doby. Slepotisková výzdoba na české knižní vazbě 16. století

Rozsah
s. 185–186