Spisovatel Josef Soukal v Podhoráckém muzeu

Rozsah
s. 226 - 231
Soukal rukopis

Ukázka rukopisu Josefa Soukala (sbírka Podhoráckého muzea)