Tři generace rodiny Fuhrmannů. Osudy brněnské rodiny textilních průmyslníků

Fuhrmannovi byli jedním z mnoha židovských továrnických rodů a na přelomu devatenáctého a dvacátého století se zařadili mezi brněnské elity. Moriz Fuhrmann se z chudých poměrů vypracoval v bohatého muže a ze svého podniku vybudoval prosperující firmu vyvážející zboží do celého světa. Krom napodobenin perských koberců se firma specializovala na umělé kožešiny, plyše a krimry. Po Morizovi převzali rodinný podnik jeho synové Hans a Heinrich. Ti stáli v jeho čele až do druhé světové války, kdy jim byl zabaven. Po osvobození Československa se továrny krátce vrátily do rukou Hansova syna Roberta. Ten byl díky svým válečným zásluhám jmenován národním správcem. Autor studie se snaží nastínit život několika příslušníků této rodiny a jejich nelehké osudy v kontextu historického vývoje. Díky nesmírné ochotě Michaela Fuhrmanna bylo možné zpracovat rodinné vzpomínky a vykreslit, jaký život tento vlnařský rod vedl na konci devatenáctého a ve dvacátém století.

Rozsah
s. 50 - 64
Gerhard Fuhrmann, Robert Fuhrmann

Gerhard a Robert Fuhrmannovi ve Velké Británii během druhé světové války (archiv Michaela Fuhrmanna)