Tušení souvislostí. Protektorátní zbrojní výroba v okolí Brna a sovětská zpravodajská odezva v letech 1944 - 1945

Brněnsko bylo známo svou průmyslovou výrobou, která rostla ještě v době nacistické okupace. Protivníci nacistického Německa, včetně Sovětského svazu, projevovali po celou dobu okupace zájem o její rozsah a kvalitu prostřednictvím svých zpravodajců. V závěru války v lesnatých částech Českomoravské a Drahanské vrchoviny vysadili několik zpravodajských skupin, které  měly nacistickou zbrojní výrobou sledovat. Jejich zájem se soustředil na zbrojní výrobu v Brně, Adamově, Blansku a Kuřimi. Přestože český domácí odboj jim v tomto úsilí napomáhal, nacistické bezpečnostní složky byly až do konce války natolik silné, že i v této době byly schopné sovětské zpravodajské úsilí eliminovat. Toto spojenecké válečné úsilí bylo poznamenáno ztrátami mnoha lidských životů, o nichž dnes, po více než sedmdesáti letech, nevíme téměř nic.

Rozsah
s. 143 - 156
partizáni

Členové Třetí čs. úderné roty se členy sovětského zpravodajského desantu v lednu 1945, zřejmě v katastru obce Skalička (archiv autora)