Úloha Podhoráckého muzea při spolupráci s jinými subjekty regionu v tematických projektech. Na příkladu projektu k 70. výročí konce 2. světové války na Tišnovsku

Rozsah
s. 158 - 163