Václav Kosmák a jeho přínos pro moravský národopis

Katolický kněz a spisovatel Václav Kosmák (1843–1898) se díky své prozaické tvorbě stal v poslední čtvrtině 19. století oblíbeným, možná vůbec nejpopulárnějším lidovým beletristou na Moravě. Svými „kukátky“ přispíval do mnoha moravských periodik, mezi něž patřil například brněnský časopis Hlas, deník Moravská orlice či kalendář Moravan. Později byla jeho díla vydávána knižně, souborně pak v různých sebraných spisech. Přestože nepatřil k předním osobnostem českého národopisu, jeho obsáhlé dílo dodnes přináší množství poznatků o každodenním životě zejména moravského venkovského obyvatelstva v 19. století. Texty zvané Kukátka vznikaly na základě reflexe skutečných reálií z moravského venkovského prostředí, které autor prezentoval bez snahy o idealizaci. Proto lze v dnešní době Kosmákovu tvorbu považovat za cenný dokument vypovídající o době svého vzniku. Jeho dílo věrně, místy až naturalisticky, postihuje mnohé reálie venkovského života, které zahrnují náboženskou problematiku, rodinné a osobní cykly, lidovou výrobu a profesní skupiny, tradiční zemědělství, sídelní problematiku, oděvní kulturu, hospodské prostředí a mnohé další náměty.

Rozsah
s. 110 - 130
Václav Kosmák

Václav Kosmák (reprodukováno z publikace Kukátko z kukátek, Třebíč 1998)