Volný čas a sport v 19. století: šlapanické spolkové výlety do přírody

Ve druhé polovině 19. století se začala v Rakouském císařství rozvíjet spolková činnost, a to díky liberálnějším zákonům, politizaci společnosti, potřebě osobní i skupinové identity a vzniku volného času. Mezi prvními vznikaly spolky divadelní, hasičské, svépomocné, později tělocvičné i sportovní.

V obci Šlapanice vznikly ve druhé polovině 19. století například Spolek vysloužilých vojínů farnosti šlapanické, Čtenářsko-zábavní klub, Tělocvičná jednota Sokol ve Šlapanicích, Občanská beseda Svatopluk a další zájmová sdružení. Místní spolky měly vlastenecký charakter, věnovali se osvětě a vzdělávání, pořádání společenských zábav, podporovaly významné zemské instituce, ale podporovaly také pohyb a pobyt v přírodě. K tomuto aspektu spolkové činnosti se váže předkládaný článek. Šlapanické spolky organizovaly v letních měsících výlety do blízkého okolí obce. Výletiště představovaly zajímavé přírodní lokality, ale mnohdy to byly také hostince nebo zahrady. Na výletním místě bylo vždy připraveno občerstvení a pořadatelé se také starali o společenskou zábavu. Výlety bývaly polodenní, jejich účastníci se domů vraceli mnohdy až v pozdních večerních hodinách. Samotná obec  Šlapanice se rovněž stala výletním místem nejen pro spolky z okolních obcí, ale také z Brna. Pokud do Šlapanic nedorazily pěšky, využívaly vlakové spojení. Spolkové výlety byly možností, jak společně s přáteli a příznivci strávit volný čas, nedílnou součástí vycházek do přírody se stalo navazování kontaktů a rozšiřování vlastních sociálních sítí. Výlety napomáhaly určování a formování národní vědomí a zároveň podporovaly místní tradice.

Klíčová slova
Rozsah
s. 41 - 60
Šlapanice, Hostinec u Sokola

Šlapanický Hostinec u Sokola, konec 19. století (soukromá sbírka)