"Vzdělání pro všechny". Fenomén ilustrací přehledových publikací encyklopedického typu na příkladu ilustrací Meyerova konverzačního lexikonu ze sbírek ivančického muzea

Příspěvek je věnován Meyerově konverzačnímu lexikonu s důrazem na rozvoj a význam ilustrací v publikacích (nejen) encyklopedického typu, a to na příkladu ilustrací ze sbírek Muzea v Ivančicích. V 18. a 19. století dochází pod vlivem osvícenství k četným pokusům sumarizovat tehdejší vědění, které vyústily v řadu encyklopedických prací. V německém prostředí vzniká v Bibliografickém institutu okolo poloviny 19. století významný encyklopedický slovník s názvem Meyer’s Konversations-Lexikon, který je výjimečný svým rozsahem, snahou oslovit široké čtenářské publikum i množstvím zahrnutých ilustrací. Právě ilustrace zažívala v polovině 19. století v souvislosti s vynálezem ocelorytu prudký rozvoj a stala se výrazným vkladem, které umocnilo popularitu tehdejších publikací.

Rozsah
s. 42–61
Brno - ilustrace

Grafika s pohledem na město Brno (foto Muzeum v Ivančicích, podsbírka Umění)