Zobrazení sídelní situace Romů v Oslavanech v období 1890 - 1938

Rozsah
s. 79 - 91
cikánská osada Oslavany

Stará cikánská osada u Oslavan, 1903 (sbírka Muzea v Ivančicích)