Drábové na panství kapituly sv. Petra

Rozsah
s. 148–166
zámek Podolí

Arnošt Obenaus: Obydlí drába vedle podolského zámku (archiv autora)