Fungování měšťanských spolků na konci 19. století na příkladu Ženské vzdělávací jednoty Vesna v Ivančicích

Příspěvek pojednává o spolku Ženská vzdělávací jednota Vesna v Ivančicích. Spolek byl založen v roce 1884, v období, kdy v Ivančicích působila městská rada v českém složení a spolkový život byl ve velkém rozkvětu. Ve druhé polovině 19. století bylo v Ivančicích založeno mnoho spolků, většinou mužských s případnou menšinovou účastí žen. Ze nich můžeme jmenovat Zpěvácký spolek Ivan, tělocvičný spolek Sokol nebo Hasičskou jednotu v Ivančicích, ale také např. Čtenářský spolek či Klub velocipedistů. Ivančická Vesna byla čistě ženský spolek, ačkoliv ve stanovách figurují tři muži. Účelem spolku bylo především vzdělávání žen a dívek v českém jazyce – Vesna pořádala v Ivančicích přednáškové cykly, rukodělné kurzy, besedy, dobročinné aktivity či hudební představení. Za dobu její existence se ve vedení spolku vystřídalo mnoho žen, např. Marie Charvátová, Anna Svobodová, která s dívkami nacvičovala tance a zpěvy, např. tzv. královničky, nebo Marie Hansová. Spolek byl zrušen za vypjatých okolností na samém počátku Velké války, po které již nebyl obnoven.

Rozsah
s. 62–76
Královničky, spolek Vesna v Ivančicích

Královničky ze spolku Vesna na Moravském dni v Praze, 10. 7. 1898 (foto Muzeum v Ivančicích, podsbírka Fotografie)