Sborník Muzea Brněnska 2021

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

předkládáme Vám dvacátý druhý ročník Sborníku Muzea Brněnska a věříme, že Vás i letos jeho tematická pestrost zaujme. Autoři představují texty z oblasti historie, dějin umění, etnologie, archeologie, numismatiky, muzeologie i kampanologie. Poutavé příběhy minulosti přináší nejen poznání dějin našeho regionu, ale záro­veň nám umožňují pochopení současných souvislostí. Činí tak prostřednictvím narativů jedinečných artefaktů z depozitářů Muzea Brněnska, mapují však také historii, kterou denně (i nevědomky) míjíme v našem okolí.

Studie analyzující čtyři kázání ze zdejší benediktinské knihovny se zaměřu­je na komunikační obsah slavnosti svěcení rajhradského chrámu; popis kolekce rakouských nouzových poukázek ze sbírky šlapanického muzea ilustruje méně známou historii nouzových platidel; nabídnut je pohled na využití obrazových encyklopedií v 19. století prostřednictvím svazků Meyerova konverzačního le­xikonu z ivančické sbírky. Představena je zde nová akvizice Památníku Mohyla míru – prapor legie arcivévody Karla.

Sborník přináší také příběh ivančické Vesny, inspirovaný ojedinělou fotografií členek spolku ze sbírek Muzea v Ivančicích nebo další etapu výzkumu novodo­bé historie Vily Löw-Beer v Brně – fungování vily jako studentského domova. Na příkladu obce Podolí je přiblížena profese drába, včetně konkrétních osudů podolských drábů v raném novověku. Za zmínku jistě stojí přínosný text zpro­středkovávající nové poznatky ke stavebním dějinám slavkovského zámku. Pokud Vás zajímá prehistorie Brněnska, najdete zde další výstup dokumentace archeologických lokalit v okrese Brno-venkov. Po čase máme opět možnost uveřejnit ve sborníku studii zaměřenou na kampanologické artefakty v regionu, tentokrát jde o text věnovaný zvonům v Ostrovačicích. Nechybí příspěvek z oblasti muzeologie – studie věnovaná aplikaci poznatků teorie kognitivní zátěže v moderní muzejní prezentaci.

V sekci Zprávy je připomenut významný počin – loňské otevření expozice Lapidárium Muzea v Ivančicích na zámku v Oslavanech. Nejstarší z poboček Muzea Brněnska tak získala novou možnost zpřístupnit veřejnosti své vskutku pozoru­hodné sbírkové fondy. O způsobech (nejen) virtuální komunikace s návštěvníky pojednává zpráva reflektující činnost muzea v době jeho uzavření pro veřejnost.

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené nad následujícími stránkami.

Vaše redakce

Obáka SMB 2021