K historii bezpečnostních sborů. Četnická stanice ve Šlapanicích pod vedením Aloise Ježka

Rozsah
s. 122 - 137
četnická stanice Šlapanice

Náčrtek obvodu četnické stanice ve Šlapanicích (Moravský zemský archiv, fond B72)