Sborník muzea Brněnska 2019

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou již 20. ročník Sborníku Muzea Brněnska. Publikace, která vznikla v roce 1999 především jako platforma pro zveřejnění výstupů odborné práce pracovníků muzea, se během oněch 20 let pochopitelně proměnila. Základní myšlenka však zůstává stejná – přinášet odborně erudované, ale zároveň čtenářsky poutavé texty, které rozšiřují poznání regionu, v němž naše muzeum působí.
V části Studie najdete pozoruhodnou stať osvětlující finanční poměry a kariérní růst tereziánského úředníka, jehož pozůstalost se nachází ve fondu rajhradských benediktinů v Moravském zemském archivu. Dobu nedávnou přibližuje studie o vlivu brněnského národního výboru na socialistické školství. Vaší pozornosti by neměl ujít text zabývající se realizacemi architekta Vladimíra Fischera v Tišnově, mikrosonda do historie četnictva ve Šlapanicích či originální pohled na pohnutou historii dominanty Brna, někdejší věznice Špilberk.
Celá řada textů souvisí i letos se spravovanými fondy, ať už je to detailní představení vybraných středověkých kachlů z ivančického fondu, analýza témat a provenience lidových podmaleb ze sbírek tří poboček muzea či přiblížení rozmanitého obsahu fondu Alfons Mucha, uloženého v muzeu v jeho rodném městě.
Nerecenzovaná část reflektuje zásadní počiny z činnosti muzea v loňském roce, završení projektu Podhoráckého muzea, který mapoval regionální historii v letech první světové války, a rozšíření aktivit Vily Löw-Beer v Brně o komentované procházky s výkladem o architektuře Černých Polí. Letos početná rubrika recenzí se věnuje především výstupům muzea, a to nejen publikačním, ale i prezentačním a interpretačním.
Novou výzvou, která stojí před redakcí sborníku po proměně struktury i vizuálního stylu publikace, je příprava elektronické verze Sborníku Muzea Brněnska. Hlavní motivací pro tento krok je snaha rozšířit čtenářskou základnu, aby se mnohdy objevné a podnětné studie dostaly nejen k odborníkům, ale i k zájemcům z řad laické veřejnosti.
Doufáme, že si z tematicky pestrého souboru textů vyberete a že pro Vás letošní sborník Muzea Brněnska bude nejen přínosným a inspirativním čtením, ale třeba i pozvánkou k návštěvě našich poboček.

Redakce, 2019

Obálka SMB 2019