K osudům knížecího lesníka: Jan Fibich

Studie se soustředí na život a kariéru lesníka Jana Fibicha, který prožil svůj život na panstvích knížecího rodu Auerspergů během. Na penzi odešel do jihomoravského Adamova, kde zemřel. Prameny studie tvoří matriční záznamy a dokumenty z archivu nasavrckého panství. Na základě uvedeného archivního materiálu vznikla biografická skica ve své době významného lesníka, která je současně příspěvkem k poznání každodennosti a životních perspektiv vrchnostenského úředníka v 19. století.

Rozsah
s. 33 - 43
Jan Fibich

Soupis stavu zaměstnanců od roku 1840 s úředním zápisem o Janu Fibichovi (foto SOkA Zámrsk)