Sborník Muzea Brněnska 2017

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

 

držíte v rukou v pořadí osmnáctý Sborník Muzea Brněnska. Již od loňského ročníku toto periodikum prochází postupnou proměnou, jejímž hlavním cílem je zvýšení jeho odborné prestiže.

Letošní sborník je rozdělen na čtyři sekce. Nově byly, kromě stávajících Studií a Zpráv, vytvořeny oddíly Materiály a Recenze. Věříme, že toto rozšířené dělení přispěje k jasnější profilaci a přehlednosti publikace. Je jedním z výsledků práce redakční rady, jejíž ustavení bylo avizováno v úvodu minulého ročníku. Další velmi podstatné novum je recenzní řízení, jímž prošly texty uveřejněné v částech Studie a Materiály poté, co byly posouzeny členy redakční rady. Z vizuálních proměn stojí za zmínku využití barevných ilustrací v doposud výhradně černobílém sborníku.

Sborník 2017 do značné míry reflektuje činnost muzea, přináší však též nová témata. Ve stěžejní části Studie naleznete mimo jiné objevnou stať o pozoruhodné, byť nepříliš známé malířce Zdence Ranné nebo práci zabývající se archeologickou sbírkou Františka Matějky, jejíž neradostná historie je i po 60 letech v mnohém aktuální. Přečíst si zde můžete také výstup dlouhodobého výzkumu věnovaného osobnosti architekta Löw-Beerovy vily Alexandra Neumanna či analýzu díla zvonařské rodiny Haubiců v Brně. Jsou zde i dva další příspěvky věnované Brnu - stať o městě v době napoleonských válek doplněná četnými ilustracemi a text připomínající dvě významné technické stavby dotvářející novodobé panorama Brna.

Nově vytvořená část Materiály prezentuje výstupy práce se sbírkovým fondem (exlibris v rajhradském Památníku, dílo Josefa Uhra v Podhoráckém muzeu), nabízí také nastínění dalšího směřování činnosti muzea na poli edukace.

Sekce Zprávy zahrnuje například připomínku počinů muzea v rámci loňského Lucemburského roku, představení Brněnského vilového kvarteta či aktivit Památníku Mohyla míru.

Nový oddíl Recenze bude přinášet hodnocení zajímavých titulů souvisejících s tematickým vymezením sborníku. Letos je zde představena rozsáhlá práce práce věnovaná nástěnné malbě v objektech spjatých s působením řádu benediktinů a průvodce po moderní architektuře v Brně.

Doufáme, že si z tematicky pestrého souboru textů vyberete a že pro Vás letošní sborník Muzea Brněnska bude přínosným a inspirativním čtením.

 

Redakce, září 2017

Obálka SMB 2017