Komentované prohlídky technického zázemí Vily Löw-Beer v Brně

Rozsah
s. 167 - 168