Lidový oděv ve sbírkách Muzea ve Šlapanicích

Rozsah
s. 211 - 225
kroj Šlapanice

Šlapanický slavnostní kroj, z výstavy Vrčka od jara do podzimu (Muzeum ve Šlapanicích 2007)