Sborník Muzea Brněnska 2018

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

 

předkládáme Vám devatenáctý ročník našeho muzejního sborníku. Po vizuálních i obsahových změnách realizovaných postupně v posledních třech ročnících má nyní publikace nový vzhled i vnitřní strukturu.

Letošní ročník tradičně přináší tematicky rozmanitou četbu. Publikována je zde například detailní etnografická studie díla Václava Kosmáka, objevná stať o členech rodiny textilních podnikatelů Fuhrmannů, analýza zásahů státu do výuky náboženství v 50. letech 20. století či rozbor působení sovětských zpravodajských skupin v jižní části Svatecké vrchoviny na konci druhé světové války.

Jedním z cílů publikace zůstává prezentace sbírkotvorné činnosti poboček Muzea Brněnska. Součástí bohatých sbírek ivančického muzea je pohřební oděv Jana Diviše ze Žerotína. Tento unikátní soubor textilií byl v uplynulých letech (2010-2017) restaurován a právě průběhu tohoto restaurátorského zásahu a zařazení šlechticova oděvu do kontextu dobové módy jsou věnovány dvě pozoruhodné studie v úvodu sborníku.

I četné další texty uveřejněné v letošním sborníku vycházejí z práce se sbírkovým fondem poboček Muzea Brněnska. Najdete zde například rozsáhlou studii věnovanou interpretaci středověkých píšťalek ze sbírky Podhoráckého muzea, analýzu fondu lidového oděvu ve šlapanické sbírce či sondu do dějin regionu vycházející z rodinné pozůstalosti uložené tamtéž.

Články v sekci Zprávy informují o postupu digitalizace rajhradské rukopisné sbírky, vzniku sbírky pobočky Vila Löw-Beer v Brně a přibližují také příměstské tábory, další rozšíření edukačních aktivit muzea.

Recenze představují publikaci Stopy brněnských textilních magnátů, která je dalším zdařilým publikačním počinem pobočky Vila Löw-Beer v Brně, i výpravnou publikaci Nový dům Brno / New House Brno 1928 vydanou letos Muzeem města Brna.

Věříme, že si i v tomto ročníku vybere každý čtenář své téma, a přejeme Vám příjemné a podnětné čtení.

 

Redakce, září 2018

Obálka SMB 2018