Pravěké nálezy odevzdané nebo získané prospekcí do sbírek poboček Muzea Brněnska v roce 2020

Rozsah
s. 69–82
Nánožník

Šest fragmentů nánožníku z laténské doby nalezených v katastru obce Omice (sbírky Muzea Brněnska)