Sborník Muzea Brněnska 2022

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

byť je letošní Sborník Muzea Brněnska o něco útlejší než ročníky předchozí, věříme, že vybraná témata mají potenciál oslovit laickou i odbornou veřejnost.

V centru zájmu autorů stojí letos sbírkové fondy poboček Muzea Brněnska, které zaujaly badatele napříč vědními obory – analyzován je unikátní záznam stop prvohorního čtvernožce ze sbírky Podhoráckého muzea, rozmanitý fond kuřáckých potřeb ve sbírce Muzea v Ivančicích či literární ztvárnění ženských archetypů v knížkách lidového čtení z ivančické historické knihovny.

Velký prostor je vyhrazen archeologii. Pokračuje mapování prehistorie osídlení ve východní části okresu Brno-venkov a najdete zde také stať věnovanou cenným přírůstkům archeologických fondů, které muzeu v roce 2020 odevzdali spolupracovníci z řad veřejnosti. Tyto mnohdy velmi hodnotné artefakty, obohacující sbírky a rozšiřující naše poznání uplynulých staletí, jsou výsledkem dlouhodobé spolupráce archeologů muzea s komunitou amatérských zájemců o obor.

Sborník přináší také další výstup výzkumu novodobé historie Vily Löw-Beer v Brně, tentokrát zaměřený na aspekty výchovy mládeže v socialistickém Československu. Autorka konfrontuje dobové předpisy a metodiky s žitou každodenností dospívání zachycenou ve vzpomínkách někdejších chovanek zdejšího internátu.

Část Zprávy se zabývá interpretační činností Muzea Brněnska. Konkrétně oceňovanou imerzivní hrou inspirovanou životními osudy obyvatel Vily Löw-Beer v Brně a pravidelnými tematickými setkáváními seniorů nad sbírkovými fondy poboček Muzea Brněnska. Recenze připomínají mimo jiné významný loňský počin rajhradské pobočky muzea, výstavu Člověk na divadle světa.

Přejeme podnětné čtení!

Vaše redakce

Obálka SMB 2022