Příměstské tábory Muzea Brněnska

Rozsah
s. 238 - 240