Martin Šolc

Mgr. et Mgr. Martin Šolc, DiS., pracovník NPÚ Brno