Sborník Muzea Brněnska 2023

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

předkládám Vám 24. ročník Sborníku Muzea Brněnska a věříme, že Vás nabídka na jeho stránkách zaujme. Hned v úvodu najdete dva články tematicky spjaté s brněnskou pobočkou muzea, Vilou Löw-Beer v Brně. Text věnovaný objektu tzv. Celnice pomocí archivních pramenů vyvrací oprávněnost tohoto již vžitého označení pro nenápadnou stavbu v zahradě vily. Za pozornost stojí studie přibližující osobnost Paula Dukese. Autorka jej představuje nejen jako detektiva pátrajícího po posledním soukromém majiteli vily, Alfredu Löw-Beerovi, ale především jako britského tajného agenta s unikátní osobní zkušeností z působení v sovětském Rusku. Jiný pohled na brněnskou architekturu nabízí text, který se zabývá specifiky sportovních staveb, jejich vývojem v čase a především problematikou památkové ochrany těchto objektů. Oddíl Studie uzavírá dílčí výstup neobyčejně zajímavého projektu sledujícího proměny krajiny prostřednictvím srovnání současné reality s dobovými fotografiemi a krajinomalbami; text zároveň připomíná výraznou osobnost malíře a sochaře Vladimíra Drápala.

Oddíl Materiály přináší další ze série článků mapujících archeologické lokality v okrese Brno-venkov, tentokrát jde o mimořádně důležité katastry obcí Podolí a Velatice, které daly název dvěma významným archeologickým kulturám. Následuje detailní pohled na utváření fondu knihovny Benediktinského opatství v Rajhradě v 18. století prostřednictvím knihovních katalogů z té doby. Rozmanitost sbírky Muzea v Ivančicích připomíná text zkoumající výtvarné využití techniky mikrografie (nejen) na příkladu dvou mikrografických portrétů z ivančických fondů. Regionální dějiny, těžiště práce tří z šesti poboček Muzea Brněnska, zastupuje stať věnovaná osobnosti šlapanického odbojáře Aloise Haška.

V sekci Zprávy, zaznamenávající důležité události v životě Muzea Brněnska, nemůže letos chybět text zabývající se nově otevřenou stálou expozicí v Vile Löw-Beer a reflexe velmi podnětné profesní zkušenosti pěti zaměstnanců Muzea Brněnska – pracovní stáže Erasmus+ ve španělských a francouzských paměťových institucích.

Přejeme podnětné čtení v letošním ročníku i při online listování archivem sborníku na jeho webové platformě.

Redakce

Obálka SMB 2023