Krizelda a Brizelda. Dvě tváře ženy v české zábavné literatuře

V pražské tiskárně rodiny Vetterlů z Wildenbrunnu byla v roce 1818 vytištěna dvojice příběhů s názvem Kryzelda a Bryzelda aneb pravá odměna vznešené ctnosti též slušná kruté nepravosti pomsta. Tyto dvě povídky byly zapsány již ve druhé polovině 15. století v rukopise uloženém v knihovně řádu Křižovníků s červenou hvězdnou, tiskem však byly společně vydány pouze jednou. Jeden ze dvou dochovaných exemplářů tohoto tisku je uložen ve sbírce Muzea v Ivančicích pod signaturou V 13, z něhož v této studii vycházíme. Zabýváme se otázkou, v jakém vzájemném vztahu oba příběhy jsou a jaké skutečnosti mohly mít vliv na jejich čtenářský ohlas. Krizelda se stala oblíbenou hrdinkou knížek lidového čtení, její protějšek, antihrdinka Brizelda nikoli, představuje však z hlediska literárně-historického konkrétní příklad, jak dobová česká literatura reagovala na nové podněty, které jí přinášely překlady z jiného kulturního prostředí.

Rozsah
s. 9–26
Krizelda a Brizelda

Titulní list drobného tisku s příběhem o Krizeldě. Zdroj: Moravská zemská knihovna v Brně