"A pak to všechno s čistým srdcem na bílý papír nakreslil." Malíř Petr Skácel - nové poznámky k životopisu a tvorbě

Malíř Petr Skácel (1924 – 1993), mladší bratr známého básníka Jana Skácela, zaujímal na brněnské výtvarné scéně zvláštní pozici solitéra a autora s originálním uměleckým přístupem. Text se snaží o novou reflexi jeho tvorby a o doplnění některých údajů v životopise, což umožnilo bádání v souvislosti s přípravou výstavy Skácelové – ke kořenům (Památník písemnictví na Moravě, pobočka Muzea Brněnska, 2019).  Na základě poznání děl ze soukromých sbírek a také malířových názorů na uměleckou tvorbu i na obecnější problémy, které jsou zachyceny v jeho rukopisném Deníku výtvarníka, jsou pojmenována hlavní specifika jeho tvorby (určitý záměrný primitivismus, subjektivní a intuitivní moment, literární odkazy, práce s barvou a metaforická proměna formy i námětu malby). Pokud hodnotíme jeho postavení na místní umělecké scéně, jeví se jako osobnost vybočující z převažujícího směru brněnské malby naznačeného osobnostmi B. Matala nebo J. Kubíčka, která uplatňovala více analytické a intelektuální pojetí.

Rozsah
s. 9 - 24
Petr Skácel

Koncert pro housle, klarinet, kytaru a černou díru, 1991, olej na plátně (soukromá sbírka)