"I jest čas psát paměti..." Literární odkaz Emila Skácela

Emil Skácel je znám jako otec básníka Jana Skácela a výtvarníka Petra Skácela, jeho vlastní umělecký odkaz však dosud v plné šíři nebyl zveřejněn ani prozkoumán. Materiály osobní povahy uložené v Literárním archivu Památníku písemnictví na Moravě – rodinné fotografie, osobní doklady, rukopisy a kresby, umožňují doplnit jak biografii Emila Skácela, tak jeho synů. Cílem tohoto textu je představit Emila Skácela především jako svébytného autora literárních děl. Z jeho rozsáhlé literární pozůstalosti se zaměříme na rukopisné memoáry, které se dochovaly ve třech verzích. Jejich dokumentární hodnota spočívá v širokém časovém záběru zachycených událostí od 1. pol. 19. století do poloviny 20. století. Tento text se zaměřuje na nejvýraznější umělecké postupy a prostředky, které paměti Emila Skácela začleňují do historie české literatury 20. století.

Rozsah
s. 25 - 40
Emil Skácel

Emil Skácel na Konečného náměstí v Brně, 70. léta 20. století (sbírka Památníku písemnictví na Moravě)