Jindra Pavelková

PhDr. Jindra Pavelková, Ph.D., knihovnice, Moravská zemská knihovna v Brně