Pohřební oděv Jana Diviše ze Žerotína z hlediska historické módy

Příspěvek se zabývá zhodnocením fragmentárně dochovaného oděvu Jana Diviše ze Žerotína z pohledu dějin odívání. Oděv typologicky spadá do pozdního období tzv. španělské módy. Střih oděvu je vyhodnocován z hlediska dochovaných střihových knih ze španělského prostředí, především Juana de Alcega (1580, 1589) a Diega del Freyle (1588), které se užívaly po celé Evropě. Dále jsou uvedeny známé analogie z evropského prostředí a oděv je zasazen do dobového kontextu.

Rozsah
s. 23 - 38
pánský oděv vitráž

Pánský oděv podle španělské módy, vitráž s měšťanským párem z 2. pol. 16. století, Moravský Šternberk (foto: V. Pilná)