Funerální oděv Jana Diviše ze Žerotína (+ 1616) - pokus o rekonstrukci původního vzhledu

Zbytky oděvu Jana Diviše z Žerotína (+ 1616) byly z židlochovické hrobky vyzvednuty roku 1956. V roce 2010 byla k vystavení upravena hedvábná punčocha, později došlo k podrobnému průzkumu ostatních zbytků textilií, které se bohužel nacházejí ve velmi špatném stavu. Průzkum byl ukončen roku 2017 pokusem o rekonstrukci vzhledu oděvu, z něhož zůstaly zachovány materiály živočišného původu, zatímco textilie z rostlinného vlákna se až na nepatrné zbytky rozpadly. Všechny fragmenty mají dnes hnědou barvu. Převládá hedvábný damašek s drobným vzorem a nevzorovaný hedvábný samet, v menším rozsahu je zachována podšívka z hedvábného plátna. Z damašku byl zhotoven kabátec (wams) a kalhoty, ze sametu pláštík. Dochovaly se také malé zbytky střevíců. V případě wamsu je výstupem pokusu o rekonstrukci popis, kresba střihu a kresba celkového vzhledu. U kalhot, kde značná část materiálu chybí, je výsledkem popis, dílčí informace o střihu a částečná kresba vzhledu. Do kresby wamsu a kalhot je vsazen rekonstruovaný vzor damašku v odpovídající velikosti. U pláštíku průzkum vyústil do popisu a částečné rekonstrukce střihu. Textilie jsou uloženy v depozitáři Muzea v Ivančicích (pobočka Muzea Brněnska). Oděv vzhledem ke svému stavu nemůže být restaurován.

Rozsah
s. 9 - 22
fragmenty textilií, funerální oděv Jana Diviše ze Žerotína

Malá část fragmentů hedvábného damašku, z něhož byl ušit wams (kabátec) a kalhoty Jana Diviše ze Žerotína. (Muzeum v Ivančicích, foto V. Otavská)