"Poslední větší prvního". Tištěná kázání proslovená při slavnosti posvěcení rajhradského chrámu a jejich historické motivy

V červnu 1739 proběhlo v Rajhradě slavnostní vysvěcení chrámu po jeho rozsáhlé přestavbě, která probíhala od roku 1722. V souvislosti s posvěcením se v klášteře konala osmidenní slavnost, řadící se do kontextu řady obdobných barokních slavností, které se na Moravě před polovinou 18. století konaly. K této rajhradské události se dochovalo relativně málo pramenů, patří mezi ně čtyři kázání, která v průběhu oslav zazněla. Tato kázání plně odpovídají dobově obvyklému žánru příležitostných promluv. Jejich hlavním smyslem bylo prezentovat nádheru nového chrámu, oslavit osobnost přítomného biskupa a vyzdvihnout duchovní význam zdejší benediktinské komunity. Přispívají tak k celkovému rámci oslav, které měly zvýšit prestiž kláštera. V kázáních se však současně odráží způsob, jakým rajhradští benediktini rozuměli svým dějinám a promítá se do nich také orientace probošta Antonína Pirma na olomouckou diecézi, v níž mohl spatřovat záštitu ve svém úsilí o dosažení církevní samostatnosti.

Rozsah
s. 9–30
Kázání Martina Jäckla

Titulní list kázání Martina Jäckla Třícoulový pravítko z roku 1739 (foto Knihovna Benediktinského opatství Rajhrad)