Proměny krajiny Tvarožné a Blažovic v záběrech obrazů Vladimíra Drápala

Výzkum změn krajiny s pomocí realistických obrazů krajiny a starých krajinářských fotografií sice nemůže nahradit mapy, představuje ale doplňkovou metodu, která na rozdíl od map má potenciál ve studiu detailů. Zejména s využitím proměn flóry daného území může vytvářet vhodný nástroj pro posuzování kvalitativních změn krajinné pokrývky. Současně umožňuje divácky, popř. čtenářsky atraktivně prezentovat veřejnosti, jak přírodovědnou a vlastivědnou problematiku daného místa, tak i téma změn krajiny. Vhodným objektem ke zkoumání proměn krajiny jsou i obrazy Tvarožné a Blažovic Vladimíra Drápala, jak realistických kreseb uhlem, tak dokonce i stylizovaných olejomaleb, v nichž malíř svérázným způsobem vyjádřil specifika nepříliš zřetelného reliéfu, ale především strukturu krajiny, která ve druhé polovině 20. století doznala velmi výrazných změn. Krajina Tvarožné a Blažovic poutá u veřejnosti pozornost především jako dějiště bitvy u Slavkova, její téměř výlučně zemědělský charakter ji dále spíše nepředurčuje jako frekventovaný turistický cíl. „Vcházením“ do obrazů Vladimíra Drápala je však možné odhalovat přírodní a vlastivědné půvaby, které i v rozmanitých krajinách brněnského okolí stojí za pozornost.

Rozsah
s. 83–102
Vladimír Drápal, Tvarožná

Vladimír Drápal: Tvarožná, 1943 (soukromá sbírka, foto P. Jelemenský)