Raněnovověké právnické rukopisy ve sbírce rajhradského kláštera

Rozsah
s. 48–63
Sněmovní památky, rukopis R 173

Titulní list usnesení zemského sněmu z r. 1639 v opisu Sněmovních památek z let 1639 - 1641 (Knihovna benediktinského opatství Rajhrad, sg. R 173)