Blanka Rašticová

PhDr. Blanka Rašticová, historička, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti