Sir Paul Dukes. Vzpomínky (na) muže sta tváří

Studie se věnuje zajímavé osobnosti, siru Paulu Dukesovi, bývalému agentovi britské tajné zpravodajské služby. Vztah sira Dukese se samotnou vilou pramení skrze jejího posledního soukromého majitele – Alfreda Löw-Beera. Paul totiž jako soukromý detektiv pátral v dubnu 1939 po záhadně zmizelém brněnském textilním podnikatelovi a o svých výsledcích následně napsal i špionážní román An Epic of the Gestapo, jenž je sbírkovým předmětem muzea. V textu jsou uvedeny základní informace o Dukesovo mládí a dospívání a také okolnosti, které vedly k jeho přijetí do zpravodajské služby. Slovní hříčka v názvu Vzpomínky (na) Muže sta tváří odkazuje na dvojí zaměření studie. V první části je představen Dukes coby přednášející a spisovatel, který při svých vystoupeních a ve svých textech těžil z osobních příběhů a zkušeností. Druhá část se věnuje reflexy jeho díla ze strany současníků. Autorka si zároveň klade otázku, v čem je Dukesovo dílo atraktivní pro dnešní dobu.

Klíčová slova
Rozsah
s. 19–54
Sir Paul Dukes

Paul Dukes, oficiální portrét (Hoover Institution Library & Archives)